Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง สมัยประช... (11 ก.ค. 2570)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (15 ก.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนก... (10 ก.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ... (02 ก.ค. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (01 ก.ค. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (27 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ อบต.นากว้าง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (20 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อจ... (01 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256... (29 มี.ค. 2567)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์ก... (18 มี.ค. 2567)
คำสั่งอบต.นากว้าง เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรั... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของอบ... (05 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567 และขอให้ตรวจสอ... (01 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเล... (23 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (23 ม.ค. 2567)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ... (22 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพต... (05 ก.ค. 2567)  

อบต.นากว้าง ได้ดำเนินการอ... (19 มิ.ย. 2567)  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 25... (31 พ.ค. 2567)  

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 25... (27 พ.ค. 2567)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 256... (02 พ.ค. 2567)

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เ... (19 มี.ค. 2567)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 256... (22 ม.ค. 2567)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 256... (15 ม.ค. 2567)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 256... (04 ธ.ค. 2566)

กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัม... (07 ก.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา... (03 ส.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25... (26 ก.ค. 2566)

ผลงานการดำเนินกิจกรรมของอ... (19 มิ.ย. 2566)

เมื่อวันที่ 2-8 มิถุนายน ... (13 มิ.ย. 2566)

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อ... (12 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม ... (07 มิ.ย. 2566)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 25... (07 มิ.ย. 2566)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256... (26 เม.ย. 2566)

มื่อวันที่ 10 เมษายน 2566... (10 เม.ย. 2566)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 256... (30 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถา... (30 เม.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (18 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (10 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดซื้อจ... (01 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเน... (27 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านเชียงพัง ... (15 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยา... (13 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปร... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปร... (31 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โคร... (19 ต.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

https://itas.nacc.go.th/go/eit/ayulhu

แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน การกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
https://forms.gle/dZnsFVAJVZWcsn6Y8  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ข้อมูลลานกีฬา (20 เม.ย. 2563)  
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th