Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบกล่องใส่ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำประปา ภายใต้แนวคิดประดิษฐ์จากขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้ว ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท

04 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อปพร.ตำบลนากว้าง ร่วมปิดด่านจุดบริการประชาชน ณ สี่แยกบ้านนากว้าง หมู่ 1 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

29 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อปพร.ตำบลนากว้าง ร่วมเปิดด่านจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ สี่แยกบ้านนากว้าง หมู่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 -

11 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกอบต.นากว้าง ได้มอบหมายให้ นายอนุชัย สุระดะไนย รองนายกอบต.นากว้าง เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลนากว้าง ณ ตลาดแม่นงนุช

03 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นำโดยนายนฤเทพ สิงหเสนี ประธานสภาอบต.นากว้าง ได้นัดประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

27 ต.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุภาพ ธรเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 เป็นประธานกรรมการประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีพ.ศ. 2565 ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

29 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นำโดย นายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากว้าง ร่วมกิจกรรมมอบเกลือไอโอดีนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนากว้าง

28 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

28 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง และพนักงานส่วนตำบลนากว้างและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th