Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 เม.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. อบต.นากว้าง ร่วมกับอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลนากว้าง ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนากว้างจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณหนองสาธารณ

10 เม.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง มื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยนายนฤเทพ สิงหเสนี ประธานสภาอบต.นากว้าง ได้นัดประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

30 มี.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดยนายอนุชัย สุระดะไนย รองนายกอบต.นากว้าง และพนักงานส่วนตำบลนากว้าง ได้ออกพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินดำเนินโครงการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 มี.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อบต.นากว้าง เพื่อเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

10 มี.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566เวลา 09.00 น.โดยนายอนุชัย สุระดะไนย รองนายกอบต.นากว้าง ได้เปิดโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี ปร

23 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.นากว้างได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ิอเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรภายใน/ภายนอก อบต. (กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน)โดยวิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

17 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกอบต.นากว้างมอบหมายให้นายบรรเจิด สุขมานพเลขานุการนายกอบต.ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลนากว้างและเลขานุการนายกฯแจ้งนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)

13 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นายกอบต.นากว้างได้มอบหมายให้นายอนุชัย สุระดะไนย รองนายกอบต.นากว้างเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอบต.นากว้าง

04 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อปพร.ตำบลนากว้าง ร่วมปิดด่านจุดบริการประชาชน ณ สี่แยกบ้านนากว้าง หมู่ 1 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

29 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อปพร.ตำบลนากว้าง ร่วมเปิดด่านจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ สี่แยกบ้านนากว้าง หมู่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 -

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th