Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.โดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง ได้จัดโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี

11 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่อปพร.ต.นากว้าง ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านชุมชนสี่แยกบ้านนากว้าง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

30 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง ได้มอบวัสดุป้องกันและกำจัดยุง(ทรายอะเบท) ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อบต.นากว้าง เพื่อเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

10 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กักกันระดับพื้นที่ตำบลนากว้าง (ศูนย์โฮมฮักตำบลนากว้าง)

07 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

07 ก.พ. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้นำน้ำเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในครัวเรือน

24 ม.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นายยุทธนา กองศิลา นายอกอบต.นากว้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.นากว้าง ได้นำน้ำเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในครัวเรือน

11 ม.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นายยุทธนา กองศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

27 ธ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานอบต.นากว้าง (Big Cleaning Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th