Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 พ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

11 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

10 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564

06 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมกชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

06 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

01 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง กิจกรรมการล้างร่องระบายน้ำภายในตำบลนากว้าง

01 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง กิจกรรมการล้างร่องระบายน้ำภายในตำบลนากว้าง

01 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง กิจกรรมการล้างร่องระบายน้ำภายในตำบลนากว้าง

01 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาป่า

30 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มธนาคารขยะบ้านเชียงพัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th