Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

22 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง กิจกรรมออกประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือด้วยการแสกนผ่าน QR code (คิวอาร์โค้ด)

05 ก.ย. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง อบต.นากว้างออกฉีดพ่นหมอกครัว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รอบที่ 3/2565 ในเขตพื้นที่ตำบลนากว้าง

30 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นากว้าง และผู้นำชุมชนร่วมโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นตามหลักธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอบต.นา

19 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นากว้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านดงสร้างควาย ม. 6 ต.นากว้าง ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดดงสร้าง

11 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นากว้าง ผู้นำชุมชนและจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร

08 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.นากว้างร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

01 ส.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำโดยนายนฤเทพ สิงหเสนี ประธานสภาอบต.นากว้าง ได้นัดประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

27 ก.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นากว้าง ร่วมกันปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม2565 ณ หนองตะไก้

22 ก.ค. 2565
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยนายยุทธนา กองศิลา นายกอบต.นากว้าง ร่วมเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลุ่มเกษตรในพื้นที่ตำบลนากว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th