Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มี.ค. 2567
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการธนาคารขยะ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ 3 ได้รับซื้อขยะจากประชาชนภายในเขตตำบลนากว้าง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

22 ม.ค. 2567
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายกอบต.นากว้างมอบหมายให้นายอนุชัย สุระดะไนยรองนายกอบต.ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลนากว้างและรองนายกฯแจ้งนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)

15 ม.ค. 2567
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567เวลา 10.00 น. อบต.นากว้าง จัดโครงการอบรมป้องกันการทุจริต การให้การเรียกรับสินบน และการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ

04 ธ.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นำโดยนายอนุชัย สุระดะไนย รองนายกอบต.นากว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. และพนักงานอบต.นากว้างร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

03 ส.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการจัดเก็บค่าน้ำประปา กิจกรรม "กล่องเล็กๆที่เรียกว่า รักษ์"

26 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายกอบต.นากว้าง สมาชิกอบต. และพนักงานอบต.นากว้างร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ ที่สาธารณะโสกดินแดง บ้านนาทาม ม.9 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

13 มิ.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 2-8 มิถุนายน 2566 อบต.นากว้าง ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนากว้าง รอบที่ 1/2566

07 มิ.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 อบต.กว้าง ได้มอบทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , วัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนากว้าง

26 เม.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. อบต.นากว้าง ร่วมกับอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลนากว้าง ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนากว้างจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณหนองสาธารณ

10 เม.ย. 2566
อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง มื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยนายนฤเทพ สิงหเสนี ประธานสภาอบต.นากว้าง ได้นัดประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th