Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2564
02 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2564
02 เม.ย. 2564 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2564
14 ธ.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรจำปี พ.ศ. 2563
14 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2563
07 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปรจำปี พ.ศ. 2563
15 เม.ย. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง สมัยประชุมสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
03 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
15 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง อบต.นากว้าง ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th