Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม... (29 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ... (29 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พย.64 (01 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (30 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญ... (30 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค.64 (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้... (12 ต.ค. 2564)
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง (06 ต.ค. 2564)
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมกชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวั... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวั... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม - ... (05 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2564)
รายงานศูนย์โฮมฮักตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (Local Quaranti... (30 ก.ย. 2564)
รายงานโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ก.ย. 2564)
การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (27 ส.ค. 2564)
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - ม... (06 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิย.64 (02 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงา... (27 ธ.ค. 2564)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ... (18 พ.ย. 2564)  

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้... (03 พ.ย. 2564)  

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ... (11 ต.ค. 2564)

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส... (10 ต.ค. 2564)

หลักฐานและเอกสารประกอบการ... (06 ต.ค. 2564)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเล... (06 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเ... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมด้านการจัดการขยะมู... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีน... (27 ส.ค. 2564)

โครงการอบรมการป้องกันการท... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดตำบลน... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดตำบลน... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กั... (26 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พย.64 (01 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค.64 (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม - ... (05 ต.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายบ้... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผ... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชี... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลา... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้... (09 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒ... (09 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (03 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสา... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแ... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น... (26 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - ม... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表