Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลด
เอกสารแผนพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ (05 ม.ค. 2561)  
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำท... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครแรงงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (27 พ.ย. 2560)  
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (24 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ... (10 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ (10 ต.ค. 2560)
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้อ... (10 ต.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สภานที่และระเ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (21 ส.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (07 ส.ค. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (18 ก.ค. 2560)
ประกาศแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (01 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้างสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ... (01 พ.ค. 2560)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง อ.เมือง จ... (04 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแสบง ม.11 จากถนนลาดยางเข้าวัดป่าดอนแ... (15 ม.ค. 2561)  
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง ม.12 เส้นทางไปบ้านดงผักหนามไปนา... (15 ม.ค. 2561)  
แบบป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง ม.12 ไปฟาร์มปลานายเขียน (15 ม.ค. 2561)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (29 ธ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงที่ทำการอบต.นากว้าง (กองคลัง) (28 ธ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ดินลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ไปบึงสังข์ (28 ธ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดงผักหนาม ม.8 ไปบ้านบ่อน้อยตำบลเชียง... (06 ธ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมดินลูกรัง เส้นจากโรงเรียนเชียงพังพัฒนาวิช-นานางทองม่วน... (04 ธ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากสี่แยกบ้านส.อ.อำนาจ ประดับศรี ไปบัวผัก... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (30 พ.ย. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นเข้าแปลงเกษตรนานายใหม่ ม.12 (28 พ.ย. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากนานายนิยม บุตรดีพุฒ ไปนานางนงลักษณ์ อ้... (28 พ.ย. 2560)
แบบป.ป.ช.1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากเส้นทางเข้าป่าช้าไปข้างโรงธาตุนางตุ๋ย ม... (28 พ.ย. 2560)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประป... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง และการคำนวณร... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดไใ... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 (31 ต.ค. 2560)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 (20 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 บ... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

๕๙ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ :๐๔๒-๒๑๙๖๕๔ อีเมล์ : admin@nakwang.go.th

Powered By nakwang.go.th