Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กระบวนการ - ขั้นตอน) (08 มิ.ย. 2565)  
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) (08 มิ.ย. 2565)  
บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและสถานที่กลาง (08 มิ.ย. 2565)  
รายงานกิจกรรม "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา... (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของอ... (29 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเล... (22 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (22 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... (02 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การขยายกำหนดการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (28 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข... (11 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปร... (11 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ... (27 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (26 ม.ค. 2565)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามั... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค.64 (05 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (05 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนากว้าง (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม... (29 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนาย... (22 มิ.ย. 2565)  

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอ... (08 มิ.ย. 2565)  

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศ... (08 มิ.ย. 2565)  

บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย... (08 มิ.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 25... (02 มิ.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 25... (27 พ.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25... (26 พ.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 25... (19 พ.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 256... (11 พ.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 256... (11 เม.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 25... (30 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256... (15 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 256... (10 มี.ค. 2565)

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมส... (07 มี.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ... (07 ก.พ. 2565)

เมื่อวันที่ 24 เดือน มกรา... (24 ม.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 256... (11 ม.ค. 2565)

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงา... (27 ธ.ค. 2564)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ... (18 พ.ย. 2564)

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้... (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 (03 พ.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีค.65 (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 (03 มี.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข... (11 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มค.65 (02 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โ... (12 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (05 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค.64 (05 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พย.64 (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค.64 (01 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม - ... (05 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายบ้... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผ... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชี... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลา... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้... (09 ก.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th