Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบ... (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค... (11 พ.ค. 2566)  
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงิน... (04 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (27 มี.ค. 2566)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีพ.ศ. 2566 (22 มี.ค. 2566)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเ... (02 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื... (02 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (29 ม.ค. 2564)
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี ... (27 ม.ค. 2564)
ประกาศ สภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... (13 พ.ย. 2563)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256... (26 เม.ย. 2566)  

มื่อวันที่ 10 เมษายน 2566... (10 เม.ย. 2566)  

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 256... (30 มี.ค. 2566)  

ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีน... (30 มี.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 256... (10 มี.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 256... (23 ม.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 256... (17 ม.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 256... (13 ม.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566... (04 ม.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 25... (29 ธ.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ... (11 พ.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2... (08 พ.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2... (03 พ.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 256... (27 ต.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 25... (29 ก.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25... (28 ก.ย. 2565)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25... (28 ก.ย. 2565)

กิจกรรมออกประชาสัมพันธ์เพ... (22 ก.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญ... (06 ก.ย. 2565)

อบต.นากว้างออกฉีดพ่นหมอกค... (05 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - ม... (05 เม.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256... (03 เม.ย. 2566)  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่่อมสภาพ อบต.นากว้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2... (07 มี.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25... (04 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256... (01 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเชียง... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การเปิดเผยราละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากล... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การเปิดเผยราละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากล... (17 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (15 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (รถขยะ)... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - ม... (11 ก.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

https://itas.nacc.go.th/go/eit/ayulhu

แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน
แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน การกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
https://forms.gle/dZnsFVAJVZWcsn6Y8  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th