Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

counter free

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้... (12 ต.ค. 2564)  
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง (06 ต.ค. 2564)  
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมกชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ... (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวั... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวั... (06 ต.ค. 2564)
รายงานโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ก.ย. 2564)
การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (27 ส.ค. 2564)
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศสภาอบต.นากว้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - ม... (06 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิย.64 (02 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้าง... (09 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพเป็นพนักง... (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือ... (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... (17 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ... (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.นากว้าง เรื่อง แต่งแตั้งตัวแทนหน่วยงานดำเนินการตามมาตร ... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - ม... (19 เม.ย. 2564)
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม... (02 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้... (03 พ.ย. 2564)  

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ... (11 ต.ค. 2564)  

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส... (10 ต.ค. 2564)  

หลักฐานและเอกสารประกอบการ... (06 ต.ค. 2564)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเล... (06 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเ... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมการล้างร่องระบายน้... (01 ก.ย. 2564)

กิจกรรมด้านการจัดการขยะมู... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ... (30 ส.ค. 2564)

โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีน... (27 ส.ค. 2564)

โครงการอบรมการป้องกันการท... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดตำบลน... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดตำบลน... (27 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กั... (26 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กั... (26 ส.ค. 2564)

กิจกรรมฉีดพ่นเพื่อป้องกัน... (12 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - ม... (06 ก.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิย.64 (02 ก.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - ม... (19 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีค.64 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กพ.64 (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มค.64 (05 ก.พ. 2564)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธ... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พย.63 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... (12 พ.ย. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเมนประปา บ้านเชี... (25 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (18 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการขยายเมนประปา บ้... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกวดราคาโครงการขยายเมนประปา บ้านเชียงพัง หมุ่ 3 และโ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.นากว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (11 ก.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Facebook อบต.นากว้าง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว(เชิงเกษตร)
ไร่สวนเงินเวียนมา (11 ก.ย. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th