Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลด
เอกสารแผนพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (18 ก.ค. 2560)  
ประกาศแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (01 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่... (19 พ.ค. 2560)  
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.นากว้างสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ... (01 พ.ค. 2560)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง อ.เมือง จ... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนา... (14 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง ... (08 มี.ค. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง (08 มี.ค. 2560)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเ... (08 มี.ค. 2560)
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (02 มี.ค. 2560)
ประกาศอบต.นากว้าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (28 ก.พ. 2560)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นากว้าง (24 ก.พ. 2560)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยเเรกของปีถัดไป (01 ก.พ. 2560)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร... (01 ก.พ. 2560)
การขอถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์โสกดินแดง จำนวน 15 ไร่ (19 ม.ค. 2560)
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นากว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 (19 ม.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (09 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (02 พ.ย. 2559)  

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ... (13 ม.ค. 2559)  

โครงการอบรมส่งเสริมพัมนาอ... (17 พ.ย. 2558)  

มอบบ้านร่วมแรงร่วมใจ ปีงบ... (17 พ.ย. 2558)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพก... (28 ต.ค. 2558)

ภาพโครงการป้องกันและแก้ไข... (10 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการมรส่วนร... (10 ส.ค. 2558)

อบรมกฏหมาย (07 ส.ค. 2558)

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประ... (07 ส.ค. 2558)

งานบุญประเพณีสู่ขวัญบ้านส... (07 ส.ค. 2558)

โครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ... (07 ส.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึ... (07 ส.ค. 2558)

โครงการอบรมและเผยแพร่ผลงา... (07 ส.ค. 2558)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรา... (07 ส.ค. 2558)

โครงการสร้างรายได้และพัฒน... (07 ส.ค. 2558)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (07 ส.ค. 2558)

โครงการเยี่ยมแม่และเด็กแร... (07 ส.ค. 2558)

โครงการก่อสร้างบ้านร่วมแร... (07 ส.ค. 2558)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (07 ส.ค. 2558)

การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (07 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (31 ก.ค. 2560)  
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการซื้อจ้าง ประจำเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2560 (31 พ.ค. 2560)  
แบบ ป.ป.ช.1โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหนองตะไก้ ม.12 (19 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการแก้ไขปรับปรุงระบบประ... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหนองตะไก้บ.เชี... (19 พ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าานนากว้าง ม.1 เส้นตรงข้ามสตังคาแคร์ ม.1 ไป... (16 พ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงพังม.12 ไปฟาร์มปลานายเขียน (16 พ.ค. 2560)
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางบ้านดงยาง ม.7 (16 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.เส้นก... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เชิญขวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าานนากว้าง ม.... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เชิญขวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงพังม.1... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เชิญขวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางบ้านดง... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางตรงข้า... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (28 เม.ย. 2560)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (04 เม.ย. 2560)
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (24 มี.ค. 2560)
ประกาศอบต.นากว้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (28 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

๕๙ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ :๐๔๒-๒๑๙๖๕๔ อีเมล์ : admin@nakwang.go.th

Powered By nakwang.go.th